මට කවුරුහරි කියනවද html වලින් web page එකට කොහොමද video එකක් දාන්නෙ කියලා......?

මට කවුරුහරි කියනවද html වලින් web page එකට කොහොමද video එකක් දාන්නෙ කියලා......?

Tagged:

Best Answer

  • edited July 15 Answer ✓

    video width="320" height="240" controls
    source src="movie.mp4" type="video/mp4"
    video

Answers

  • Youtube ekata upload karala embed code eka danna web page ekata eka thmai lasima vidiya.

  • mama kiyanne mage computer eke thiyana ekak.....upload karapu nathi video kohomada danne?...

  • thank you

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න