මම බ්ලොග් කියවනයක් හැදුවා - සිතුවිලි සටහන්

යාළුවනේ මම බ්ලොග් කියවනයක් හැදුවා. ඔයාලගේ බ්ලොග් තියෙනවනම් ඒවා මේකට එකතු කරන්න. ඒ වගේම බ්ලොග් කියවන්න දවසකට සැරයක් මේකට එන්න අමතක කරන්න එපා. මේ ගැන බ්ලොග් ලියන ඔයාගේ යාලුවන්නට කියන්න. http://sithuwilisatahan.com/

Comments

  • ela

  • oka click karahama yanne wena web site ekakatane.....

  • මොන පිස්සුවක්ද බන් මේ

  • @KND2003 @warnapura බ්ලොග් විශාල ප්‍රමණයක් ඉල්ලුම කළ නිසා අපේ සර්වර් එක මාරු කරන්න උණා ඔය පෙන්නේ සයිට් එකක් නමේ අපේ ස්ර්වර් එකේ Default Page එක. අද හවස් වෙද්දී නැවත පටන් ගන්න පුලුවන්.

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න