කවුරුහරි freelancer කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ,උදවු කරනවද

freelancer කරන එක හොදද ? එකිවුවේ ආදායමක් ලබන්න පුලුවන්ද ? සල්ලි ගන්නේ කොහොමද ?
පොඩි පැහැදිලිකිරීමක් දෙනවද

Answers

  • Karanna puluwan karanawanam digata kapa wela karannaone wadak baragena nokara hitiyoth acc eka cancel wenawa aye active karanna ba.ehema hariyatama karanna pulwannam awulk na

  • Have an upwork acc that has 100% job success rate and remains 13.50 $.
    This is a great chance for a new person who like to do e-money job avoiding beginning difficulties.
    It is selling due to unable to carry forward the online jobs because of busy schedule.
    Please PM for more details.

  • Upwork eke job krna akarayada kiya diya haka athara salakiya yuthu mudalak vishvashayen ipayeya haka.

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න