කට්ටිය මට පොඩි උදවුවක් කරන්නකෝ.....

කවුරුහරි මට microsoft office ඔක්කොම සෙට් එක download කරගන්න ලින්ක් එකක් දෙන්නකෝ.....serial නම්බර් එකත් එක්කම download කරගන්න ලින්ක් එකක් දෙන්නකෝ...plz...plz...

Answers

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න