මෙන්න මම youtube channel එකක් හැදුවා.....

මෙන්න මගෙ channel එක ..වීඩියෝ හොද නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා...තම පොඩියට කරගන යන්නෙ.......kaveesha nirooshan ඔය තියෙන්නෙ channel එක...

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න