නව I Phone දුරකතනයට පුළුල් තිරයක් ( The New I Phone Widescreen )

නව I Phone දුරකතනයට පුළුල් තිරයක් . Video eka methana Click karala balanna : Video

Ape WooW Tech News Site ekath ekka redila dawasin dawasa aluth wana tech news dena ganna..

Tagged:
ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න