ලංකාවෙ Computing පැත්තෙන් හොදම private universities මොනාද?

Comments

 • ආපෝ ගොඩක් තියනවා SLIT එක , NIBM , ICBT.

  ඔයා නිකන් google එකේ search කරන්ඩ course එකේ name එක දාලා ඉටපස්සේ එනවා. ලංකාවේ campus ටික.

 • java institute

 • Java Institute hodai kiyala mama ahala thiyenawa.

 • SLIIT

 • UCSC(University of Colombo School of Computing)

 • Government nam Colombo University
  Private nam SLIIT, NIBM tama hodama

 • icbt metro campus.

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න