මොනාහරි පැහැදිලි කිරීමක් දෙන්න . plz...... මම 2016 A/L ලිව්වා ...

මම 2016 A/L ලිව්වා . කලේ maths වලින් . ප්‍රතිපලය C2 , S1 . එක ගොඩක් අඩුයි තමා , ඔයාලට කියන්න පුලුවන්ද මට කරන්න පුළුවන් හොද course එකක් . ඉගෙන ගන්න ගමන් සල්ලි කියක් හරි හොයන්න පුළුවන් එකක් නම් ගොඩක් හොදයි . ඉගෙනගන්න ගමන් කියක් හරි හොයන එක හොදයි නේ ...මම මේක දැම්මේ මේකේ ඉන්නේ මොනාහරි දන්න අය හින්ද යි . හිතුව ප්‍රතිපලෙන් බාගයක් වත් නැති නිසා ටිකක් අවුල් වෙලා ඉන්නේ . එහෙම එකක් නැත්තම් NSBM වගේ institutes ගැන මොනාහරි පැහැදිලි කිරීමක් දෙන්න .

Tagged:

Answers

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න