මෙන්න කට්ටියට හොද අවස්ථාවක්....

RetailGenius (The Largest Online Shopping Marketplace in Sri Lanka)

ල‍ංකාවේ තැනකින්ම නොමිලේ භාණ්ඩ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුලුවන්
Headphones
Watches
Sunglasses
Memory Card
Selfie Sticks
ඇතුලු ගොඩක් දේවල් තියනවා මේ Online Shop එකේ

කරන්න තියෙන්නේ සුලු දෙයයි, මේ දීලා තියන Link එකෙන් ගිහිල්ලා Register වෙන්න.
ඔයගොල්ලෝ මේ Reference Link එකෙන් Register උනොත් විතරයි රු.600.00 ක මුදලක් ඔයගොල්ලොන්ගේ Account එකට එන්නේ.
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ගේ Phone එකෙන් Apple App Store/ Google play Store එකෙන් මේ Online Shop එකේ App එක Download කරලා ඒකට Log වෙන්න. Log වෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලොන්ගේ Account එකට තව රු.500.00 ක් ලැබෙනවා.

දැන් ඔයගොල්ලොන්ගේ Account එකේ රු.1100.00 ක් ඇති.

SmartPhone එකක් නැත්තන් රු.600.00 ක දෙයක් උනත් ගන්න පුලුවන්!

ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට කැමති දෙයක් ඒ ගානට ගන්න පුලුවන්.
රු. 1100.00 ට වඩා මිලක් තියන භාණ්ඩයක් ගන්නවා නම් ඉතිරි මුදල ඔයගොල්ලොන්ගේ credit card එකෙන් හෝ debit card එකෙන් ගෙවලා ගන්නත් පුලුවන්.

මේ Offer එක තියෙන්නේ ටික කාලයයි. මොකද මේක අලුත්ම Online Shop එකක්. මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ මේ Online Shop එක් promote කරන්නේ.
TV එකේ Advertisement කරනවට වඩා මේ ක්‍රමේට ඒගොල්ලෝන්ට ලාබයි කියලයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ...
මේ Online Shop එක ලංකාවේ එකක්. 100% විශ්වාසයි.
කොහොමත් ඉතින් අතින් සල්ලි වියදම් වෙන්නේ නෑනේ......

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න