කිසිම points එකතු කිරීමෙන් තොරව තම නිවසටම භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට කැමැතිද

ඔන්න යාලුවනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නොමිලේ තම නිවසටම භාණ්ඩ ගෙන්වා ගන්න.මේකෙදි කිසිම පොඉන්ට්ස් එකතු කර කර ඉන්න ඕනේ නැ.
මේකෙ තියෙන්නේ මන් දීලා තියෙන reference ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ල register වෙන්න විතරයි.ඔය reference ලින්ක් එකෙන් ගියොත් විතරයි LKR ඔයාට 600 ලැබෙන්නේ.
ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ mobile app එක download කර ගෙන ඔයාගේ account එකෙන් ලොග් වෙන්න.
එතකොට ඔයාට තවත් LKR 500 ලැබෙනවා.දැන් ඔයා ගාව LKR 1100 තියෙනවා.දැන් ඔයාට පුලුව 1100 අඩු හෝ 1100 බඩුවක් ගන්න.ඊට වැඩියෙන් ගාන තියෙනවනම් ඔයාට credit
card එකෙන් ගෙවල ගන්න උනත් පුළුවන්.එහෙනම් මෙන්න reference ලින්ක් එක.
https://www.retailgenius.com/rf/nch0r09
මමත් මේකෙන් භාණ්ඩ කීපයක්ම ගෙන්න ගත්තා.

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න