නොමිලේ අන්තර්ජාලයෙන් බඩු ගෙන්නන්න (100% free බොරු නෙමෙයි.)

මුලින්ම පහල ලින්ක් එකට ගිහිල්ල account එකක් හදා ගන්න.
https://gokano.com/ref/Q8UR5oAbJlUfTYAauxCh

ඊට පස්සේ පහල වීඩියෝ එක බලන්න.
https://youtu.be/TIMlfDqXBQI

මේක ඇඩ් පෙන්නන්න බොරුවට දාපු post එකක් නෙමෙයි.මේකේ point එකතු කරගන්න අමාරුත් නැහැ.

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න