ඔන්ලයින් ඉන්න අතරේ අමතර 20$ දිනකට ආදායමක් උපයන්න..

http://www.financiables.com/YjFhMj
මෙම අඩවිය ඔබ ලග අැති ලින්ක් share කරලා ඒවා හරහා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්... අදම උත්සහ කරන්න.

Comments

  • කොහොමද බාවිතා කරන්නෙ

  • මුලින්ම Register වෙන්න.
    ඉන්පසුව ඔබගේ Link මෙම සයිට් මගින් Short Link කරන්න.
    ඉන්පසුව Short Link website,facebook,twitter danna..
    Link walata ena aya gananta obata mudal gewanawa.. minimum payout eka $5

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න