ජපන් වල ඉදන් ෆෝන් ගෙන්නනේ කොහොමද?

lasanlasan Geek
edited December 1 in ගැටලු

ජපන් වල ඉදන් ෆෝන් ගෙන්නනේ කොහොමද කියලා දන්නා අය ඉන්නවද? මොකක් හරහාද ගෙන්නනේ, custom එකේ නැවතුනාම මොකද වෙන්නේ, මොන වගේ tax එකක් ගෙවන වෙයිද වගේ දේවල් දැනගන ඕන. දන්නා කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියලා දෙන්න. ලොකු උදව්වක්.

Comments

  • දන්න කවුරුවත් නැද්ද

  • ජපන් phones ලංකාවට වැඩ කරන්නේ නැහැ . Support නැහැ. අනිත් එක current එකත් වෙනස්.

  • ඔවු නවෝද් ඒක නම් ඇත්ත. ජපන් වල ෆෝන් වෙනස් standards වලට හදන්නෙ.

  • @Navod ජපන් වල ඉදන් iphones ලංකාවට ගෙනල්ලා පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවනේ ලංකාවේ.

  • මම use කරන්නේ ජපන් වල ඉදන් ගෙනාපු iphone 5s ඒකක්. අපේ තාත්තා use කරන්නේ iphone 7 Plus ඒකක්. පොඩි Tips ටිකක් කරාට පසසේ ලස්සනට වැඩ. 4G Full signal වැඩ.....

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න