හොදම Game Recording Software මොනවාද?

හොදම Game Recording Software මොනවාද? Download Link එකක් දෙන්න පුලුවන්නම් ලොකු උදවුවක්...

Tagged:

Answers

 • Dxtory.
  4.Action.
  Bandicam.
  Fraps.
  ScreenFlow.
  ScreenFlick.
  Camtasia Studio.
  Apowersoft Mac Screen Recorder

  මේවා තමයි හොදම ඒව්වා

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න