සොෆ්ට්වයා නිර්මානය සින්හලෙන්ම ඉගනගමු.

මෙන්න මගෙ අලුත් වෙබ්සයිට් එක..සොෆ්ට්වයා නිර්මානය ගැනත් මේකෙන් කියලා දෙනවා.....මේකෙ හොද නරක ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තියන contact ෆෝර්ම් එක හරාහා කියන්න..නැහෙනම් ගිහිල්ලම බලන්නකෝ....

kaveesha.tk/

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න