කට්ටියගෙන් මට උදවුවක් ඕනෙ....

මම අලුතෙන් වීඩියෝ එඩිටර් එකක් ගත්තා...නම ulead video studio 11 plus......එක මම ඉන්ස්ටෝල් කරාට ඒකට සීරියල් නම්බර් එකක් ඉල්ලනවා...මම ගූගල් එකේ සර්ච් කරල බලුවට හරි එකක් හොයාගන්න බැරිඋනා...කවුරුහරි මට ulead video studio 11 plus එකට සීරියල් නම්බර් එකක් හොයලා දෙන්නකෝ... නැත්තම් ඒකෙන් වැඩක් නෑ...එතකොට ඒක මට පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් දවස් තිහයි....කවුරුහරි මට ඒක ඉක්මනට හොයලා දෙන්න..plz...ලොකු උදවුවක්....

Answers

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න