ඇමසන් එකෙන් ඕඩර් කරන බඩු අවුලක් නැතුව ගෙදරටම එනවද?

ඇමසන් එකෙන් ඕඩර් කරන බඩු අවුලක් නැතුව ගෙදරටම එනවද? ඒක ලංකාවට සපෝට් කරනවද?

Answers

  • NavodNavod Geek
    edited January 11

    ow bro. enawa podi podi issues thiyanna puluwan. Example Ebay eka thiyana issues. Lankawata ship karan ewa thiyanwa bro.

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න