ජංගම දුරකතන ඉතිහාසය

මන් ප්‍රොජෙක්ට් එකට කරන්නේ ජංගම දුරකතනයා ගැන.1983-DynaTAC 8000x ෆොන් එක ගැන විස්තර ටිකක් ඕනේ,මෝටරෝලා එකෙන් හදපු ලෝකේ පලවෙනි පොන් එක ගැනයි විස්තර ටිකක් දැනගන්න ඕනේ.....

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න