ඔබගේ තාක්ෂණික අධ්‍යාපණික ගැටලු මෙහි පළ කරන්න. අප ඔබට පිළිතුරු දීමට සූදානම්.. Geek.lk by Chanux Bro

Dialog parivarthaka sinhala teruma danaganna puluwan site akak parivarthaka.dialog.lk

edited January 2013 in ගැටලු 0.00 Karma
Dialog akan onama website akaka thiyana wachana wala sinhala teruma danaganna puluwan site akak hadunwa di thibe.me gana thama dialog hotline aka inna ayawath danna na .a unata geek aka inna kollonta danaganna menna gihin balannako http://parivarthaka.dialog.lk/ :))

Comments

Sign In or Register to comment.