පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ගැන ප්‍රශ්නයක්?

dn2heshandn2heshan Geek
edited December 2016 in ගැටලු

Kingston 32 GB 3.0 වර්ගයේ Pen Drive එකක් තිබේ. එයට 4GB ධාරිතාවක් සහිත Files කොපි කිරීමට යාමේ දී එහි අඩක් පමණ කොපි වී පසුව Error මැසේජ් එකක් ලැබුණි. පසුව එය වසා දමා නැවත පෙන් ඩ්‍රයිව් එක විවෘත කිරීමට යාමේ දී පෙන් ඩ්‍රයිව් එක Format කළ යුතුය යන පණිවිඩය පෙන්වයි. පෙන් එක Format නොකර එය විවෘත කිරීමට ඉඩ නොදෙයි. එම නිසා එය Format කරන ලදී. පසුව එය විවෘත කර නැති වූ ෆයිල්ස් Ontrack Easy Recovery මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් Recovery කර නැවත එවා පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට කොපි කරන ලදී. ඒවායේ ධාර්තාවය 10GB පමණ විය. පසුව පෙන් එක පරිගණකයෙන් ඉවත් පසු අවස්ථාවක දී නැවත එය සවි කර බැලූ විට එහි නම This PC මත පෙන්වූවත් එහි Capacity එක ඊට පහළින් නොපෙන්වයි.

එය විවෘත කිරීමට යාමේ දී පරිගණකය සිර වෙයි. එයින් මිදීමට පෙන් එක ඉවත් කළ යුතුමය. නැවත සවි කර බැලුවත් තත්වය එසේමය.

මෙම තත්වයෙන් මිදී පෙන් එක යථා තත්වයට පත් කර ගත හැක්කේ කෙසේ ද?

Tagged:

Best Answers

Answers

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න