අලුත් APP එකක් හැදුව SIM Manager LK. කස්ටිය try කරල හොද නරක කියන්නකො.

BALANCE එක බලන්න,
RECHARGE කරන්න,
MONEY SHARE කරන්න,
DATA PACKAGE ඇක්ටිව් කරන්න CODE අමතක ද?

දැන් තවත් CODE ගගහ ඉන්න ඕනේ නෑ...
ඔයාගෙ වැඩ ලේසි කරගන්න දාගන්න SIM Manager LK .
Download Link - goo.gl/ZvM21U

මගේ පලවෙනි APP එක දාල බලලා හොද නරක කියාගෙන යන්නකො.

මේ තියෙන්නෙ Promo Video එක.

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න