මට coc computer එකෙන් play කරන්න හොද softwere එකක් කියන්නකො කවුරුහරි?

මට coc computer එකෙන් play කරන්න හොද softwere එකක් කියන්නකො කවුරුහරි?
හැබැයි bluestucks,loplayer,noxplayer වගෙ ඒව නතුව. අනේ plz plz ?..................

Best Answer

  • Answer ✓

    මේ url එකට යන්න. මට කරන උදව්වක් හැටියට මේක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් ඉඳලා දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන skip this ad button එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාට android studio software එක download කරගන්න පුළුවන්. adblock එක off කරලා ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න please.

    corneey.com/qKQ8Xf

Answers

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න