මේ පෝස්ට්1 Trading කරන, කරන්න හිතන් ඉන්න හැම කෙනාම වෙනුවෙන්මයි.

Comments

  • Good post. Thank you very mu suppa

  • Forex uganvana aya mea risk eka gana kiyala igannuwanam meka wenne na...kohoma hari wenne gonnu nisaa okkotama kela wena eka..deiyange pihiten meaka visandewaa..

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න