‌දවසට හොද ගානක් උපයා ගන්න හොද Ad Network එකක්

හොද ඇඩ් නෙට්වර්ක් එකක්. කරලා බලන්න. කරන විදිහ දන්නේ නත්තන් මට Facebook Message එකක් දාන්න. Referal වෙන අයට පලවෙනි Payout එක ගන්න උදව් කරන්වා. Minimum payout එක 20$ (Rs.3000). පහල ලින්ක් එකෙන් Register වෙන්න.
Link - https://www.adhexer.com/?r=1728
My Facebook Account - https://www.facebook.com/sandaru.muthuwadige

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න