ඔබගේ තාක්ෂණික අධ්‍යාපණික ගැටලු මෙහි පළ කරන්න. අප ඔබට පිළිතුරු දීමට සූදානම්.. Geek.lk by Chanux Bro
Geek.lk වෙතින් නැවතත් තෑගි දිනාගැනීමට සූදානමින් සිටින්න.. තව ටික දවසයි..

Chanux

About

Username
Chanux
Joined
Visits
14
Last Active
Roles
Administrator

Activity

 • ninjahussain
  hi ayye netbeans tutorials daannako please
  January 13
  • TechTipsLK
   TechTipsLK
   මොනවා ගැනද?
  • ninjahussain
   ninjahussain
   https://www.youtube.com/playlist?list=PLA3ZeQncjeVu9VHevp2SmPCQ9muVO3fEB

   meake ithuru tika